Het nieuwe Daytraden!

Van huis uit Traden en Beleggen is zeer fascinerend en enorm toegankelijk geworden door alle techniek en het snelle internet. Daarnaast is kennis delen en talentontwikkeling iets wat me al jaren bezighoud als Business Coach. Mijn aanpak is authenthiek, en de methode komt voort uit een jarenlange studie met de beste traders die fortuinen beheren, hun skills continu blijven optimaliseren en bovenal, zichzelf zijn gebleven.

Tot nu toe heb je waarschijnlijk een gemeenschappelijke trade benadering gevolgd. Je hebt dezelfde boeken gelezen die alle traders lezen, je gebruikt alle indicatoren die de meeste traders gebruiken en je hebt geleerd om op dezelfde manier te denken als alle traders. Maar wat heeft dat jou tot nu toe opgeleverd? Het enige dat het heeft gedaan, is ervoor te zorgen dat jij in de meerderheid blijft, de verliezende meerderheid. 

Als 90% van de traders geld verliest door te doen wat ze in elke cursus leren, is het misschien tijd om je af te vragen of dat wel de juiste aanpak is. Bij daytraden wil je niet werken met de kennis die iedereen al weet; je wilt juist werken met kennis die niemand anders weet!

Als je ongebruikelijke resultaten wilt, hoef je niet buitengewoon intelligent of buitengewoon getalenteerd te zijn. Wat je nodig hebt is een ongewone aanpak, een aanpak die bijna niemand weet of toepast. Je moet op ongebruikelijke manieren leren denken en handelen. De traders van wereldklasse doen niet alleen dezelfde dingen beter. Ze denken anders en traden anders. En dat is een leerbare vaardigheid. Wat niet leerbaar is, is de interne drive die je moet hebben om dit te bereiken. Maar het zit in ons allemaal, je bent hierin niet achtergesteld. Je hoeft het alleen maar te activeren en te koesteren. Geholpen door een professionele trade methodiek, kun je resultaten behalen die je niet voor mogelijk hield.


Waar gaat het mis?

Geen enkel onderwerp in traden wordt meer verkeerd begrepen dan dat van risico. Ik zie zoveel verschillende meningen en veel traders hebben er grote misvattingen over. In de volksmond wordt Daytraden geassocieerd met gokken. Het concept van het hebben van een Edge in combinatie met correct risicobeheer wordt compleet teniet gedaan door de onwetenden. Daytraden is daarom in mijn optiek geen gokken, maar een methode om sneller financieel te groeien dan wanneer we enkel sparen, beleggen of investeren.Deze misconceptie wordt gedeeltelijk veroorzaakt door professionals uit de financiële sector en de academische wereld. Ik zal niet beginnen over de waarde (of het gebrek daaraan) van het meeste formele onderwijs, maar ik zal zeggen dat veel van wat op universiteiten wordt onderwezen en wat algemeen aanvaarde 'kennis' is in de financiële sector ronduit verkeerd is. En als jouw doel ongebruikelijke winsten zijn, moet je het concept van risico heroverwegen.

Laten we bijvoorbeeld het concept van de Sharpe-ratio nemen. Als het gaat om trade resultaten, denk ik dat het één van de meest overschatte en ronduit verkeerde maatregel is. De Sharpe-ratio meet het rendement in verhouding tot de volatiliteit van het account en wordt gebruikt als maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement. Maar is accountvolatiliteit echt een risico? Als je zou vragen welke curve volgens jou het beste resultaat biedt, dan kiest menige newbee voor een Equity Curve die mooi in stijgende lijn van 45 graden omhoog loopt. In traden heet dit curve fitting en is vaak het resultaat van kleine winsten en groot risico, wat uiteindelijk kan leiden tot een blowup van het account.

Buy low, sell high een mythe?

Een andere mythe in Daytraden is dat buy low en sell high de wens is van iedere trader, maar niet haalbaar zou zijn. Dit wordt vaak verkondigd door traders en marketeers die zich nooit verdiept hebben of de juiste kennis hebben omtrent het concept van faden van tops & bottoms. Bij ons ga je leren hoe ook jij dit exact kunt timen. Vergeet alle cursussen die het hebben over support en resistance levels, de trend is your friend of lijnen over het beeld hebben lopen die af en toe de juiste info tonen. Investeer in de juiste kennis, en wordt goed in de uitvoering ervan, houd je emoties in check en je risicoprofiel op orde. Dat is de basis voor consistent Daytraden.

Traden met eigen vermogen.

Eén van de methodes die wij hanteren bij het Daytraden met eigen vermogen is het concept van "Risk of Ruin". Met een 1% risico van ons kapitaal per trade houden we het lang vol. De distributie van winnende en verliezende trades is random, maar met het juiste risico profiel kun je werken aan consistent worden in je resultaten.

Traden volgens Daily Compounding.

Een andere methode is een vast bedrag per dag traden in de vorm van Daily compounding. En ja, dit is een werkwijze die kan werken, bij een account van bijvoorbeeld € 3000,00 iedere dag 1-2% traden en op naar de volgende dag met de compounding formule. Echter, de grote winsten komen pas later in het concept waardoor menige trader grotere bedragen per dag moet gaan traden terwijl ze daar vaak emotioneel wellicht nog niet aan toe zijn. Op papier ziet compounding er spectaculair uit, terwijl de uitvoering ervan enorm uitdagend kan zijn naarmate het account groeit.

Traden voor een Propfirm.

Voor diegenen die nog niet beschikken over voldoende eigen vermogen is tegenwoordig de nieuwste trend het gebruik van Propfirm accounts. Tegen een kleine vergoeding koop je een test account dat met een target en trailing drawdown werkt. Met in achtneming van bepaalde regels kan de trader zijn skills laten zien en gefund worden met kapitaal van een Propfirm. Wanneer een bepaald streefbedrag wordt behaald wordt de trader gefund en kan deze de bedragen opnemen van de winst zonder zijn of haar eigen vermogen te riskeren. Hierbij werkt de 1% methode niet en moet men uiterst secuur omgaan met de tradebeslissingen. Hierbij gebruiken we andere technieken die we in de Advanced Futures Masterclass behandelen. Vele traders in onze groep hebben op deze manier kapitaal weten te realiseren.

Kortom er valt enorm veel te leren in de wereld van Daytraden. Daytraden start met investeren, in tijd en in hoogwaardige educatie. De resulaten zijn enkel het gevolg van een goede handelstechniek. Dit is een greep uit de klassikale opleidingen en masterclasses van dit moment:

-De Priceaction Dagopleiding waarin alles vanaf de basis wordt uitgelegd om een diep begrip van de markten te realiseren. Dit in combinatie met de beste strategien en werkwijzes die de Pro traders hanteren ontstaat er een totaal nieuw begrip omtrent de werking van de markten. Dit concept is vaak niet goed begrepen of uitgelegd waardoor allerlei aannames en onwaarheden de wereld worden ingeslingerd.

- De Advanced Futures Masterclass waar we enkel en alleen het dagelijks traden van Futures behandelen. Een Top programma met Advanced educatie en software tools die de Professionals op de trading firms hanteren. Dit alles in een heldere uitleg en met kennis die je amper op Youtube of in andere cursussen zult tegenkomen.

- De Volume Profile Masterclass vanaf oktober 2023. Ook in Daytraden met Volume Profile komen we veel misconcepties tegen. Achteraf weten we precies wat we hadden moeten doen, maar tijdens de sessie vliegen de gedachtes en overtuigingen alle kanten op. Met de inzichten uit deze methodiek en een custom made Volume Profile Indicator maken we faden van de levels tot een ware kunst.

Onze scoringspercentage onder traders is hoog. En dit zonder de traditionele indicatoren die bijna iedere opleider gebruikt maakt deze methodiek uniek in Nederland en België.

Om onze professionaliteit verder uit te dragen zijn we in 2021 onze samenwerking met NinjaTrader gestart via het Vendor Program. Door deze samenwerking zijn we trots om aan te kondigen dat we officieel zijn toegetreden tot de NinjaTrader Ecosystem Vendors. Hierdoor bieden we onze tools en gedachtegoed nu wereldwijd aan. Klassikale trainingen volgen kan enkel in Nederland. Alles wat je leert werkt dagelijks in de markten. Er komen geen 2.0 of 3.0 versies of andere updates op de cursussen of de software. Alles wat ik uitleg, alles wat je leert, werkt nu, werkte vorig jaar en de jaren ervoor en werkt morgen en over 10 jaar nog steeds. Daarmee is deze methodiek een "Skill for Life".